Option

En option er et værdipapir, som giver indehaveren ret, men ikke pligt til at købe eller sælge en fordring til en bestemt pris på et fastsat tidspunkt eller inden for en bestemt periode. Den mest almindelige form for option er aktieoption, der giver indehaveren af optionen ret til at købe eller sælge en aktie til en bestemt pris. Optioner er delt op i call optioner og put optioner, som giver ret til hhv. køb og salg. Desuden skelnes der mellem europæiske og amerikanske optioner. Europæiske optioner kan erhververen udnytte på optionens udløbsdato, mens amerikanske optioner kan udnyttes i hele perioden, fra de erhverves, til de udløber. Der findes dog også europæiske optioner, der kan handles inden udløbsdatoen, ved at der fastsættes priser for hver handelsdag indtil udløbet.