Omvendt aktiesplit

Et omvendt aktiesplit er ændring af aktiens nominelle værdi, hvor for eksempel 10 gamle aktier giver én ny aktie. Det vil sige, at flere aktier sammenlægges til én ny aktie. Den nye aktie vil alt andet lige have samme markedsværdi som de - i eksemplet - 10 gamle aktier.

Omvendte aktiesplit foretages ofte efter voldsomme kursfald, hvor kursen per aktie er faldet til under aktiens nominelle værdi. Da man ikke kan rejse ny kapital ved at udstede nye aktier til en kurs under den pålydende værdi, sker omvendte aktiesplit som forberedelse til en kapitaludvidelse.

 

Modsat 'aktiesplit'.