Navnenotering

Navnenotering er et selskabs registrering af dets aktionærer. Ofte er det et krav i selskabets vedtægter, at aktionærerne er navnenoterede for at kunne stemme på generalforsamlinger. Man kan også som investor forlange at få sine aktier noteret i sit navn. Noteringen sker i selskabets aktiebog.