Market marker

En market maker er en markedsdeltager, som er forpligtet til løbende at stille købs- og salgspriser i et værdipapir.Læs mere


Tilbage til leksikon