Long

”Go long” eller på dansk ”ligge langt” betyder almindelig investering i papirer med forventning om fremtidig kursgevinst. Modsat ”go short”, dvs. sælge lånte værdipapirer i forventning om fremtidigt kursfald.