Ltd.

Forkortelse for det engelske ord limited, dvs. begrænset (ansvar). Et limited selskab modsvarer vort aktie- eller anpartsselskab. Selskabskapitalen kan i England være meget begrænset.