Likviditet

Likviditet refererer til, hvor let omsættelig et aktiv er. En likvid aktie er en let omsættelig aktie - det vil sige både let at købe og let at sælge, da der er mange henholdsvis sælgere og købere i markedet. Man taler om ultralikvide, likvide og illikvide aktier.