Likviditetsgrad

Likviditetsgrad er et udtryk for et selskabs likviditet på kort sigt. Likviditetsgraden opgøres som omsætningsaktiver fratrukket lagre i forhold til den kortfristede gæld.Læs mere


Tilbage til leksikon