Korrektivkonto

En banks hensættelser til tab på udlån posteres på korrektivkontoen.Læs mere


Tilbage til leksikon