Korrektivkonto

En banks hensættelser til tab på udlån posteres på korrektivkontoen.