Investering

Investering er placering af midler i aktier eller andre værdipapirer.