Insiderviden

Insiderviden er viden om en virksomheds udvikling og forventninger, som kun er til rådighed for beslutningstagere internt i virksomheden. Med andre ord er insiderviden den viden, en insider er i besiddelse af. Det er forbudt uberettiget at videregive insiderviden eller at handle med selskabets værdipapirer, hvis man besidder insiderviden. For at der er tale om et lovbrud skal insideren have gjort brug af sin viden, før den - f.eks. gennem en fondsbørsmeddelelse - er gjort offentligt tilgængelig. Misbrug er strafbart. De nærmere regler for insidere er beskrevet i “Lov om Værdipapirhandel”.Læs mere


Tilbage til leksikon