Interessent

Interessenter eller stakeholders er personer eller institutioner med interesse for et selskab og dets drift. Blandt interessenter er bl.a. de ansatte i virksomheden, virksomhedens ledelse og aktionærer, konkurrenter, kunder, leverandører, offentlige myndigheder og pressen. På grund af forskellige interesser og mål kan disse interessegrupper være i konflikt med hinanden.Læs mere


Tilbage til leksikon