Insider

En insider er en person (og dennes nærtstående), som gennem ansættelse, opgaver eller i anden egenskab normalt har kundskab og information om et selskab eller dettes værdipapirer, som har betydning for kursen på værdipapiret, og som ikke er offentligt tilgængeligt. Den viden, en insider har, kaldes insiderviden.Læs mere


Tilbage til leksikon