Information ratio

Nøgletal for investeringsforeninger. Er et udtryk for det risikojusterede merafkast i forhold til benchmark. Jo højere tal, jo bedre har afkastet været.Læs mere


Tilbage til leksikon