Forward

"Man ruller en option eller en future ""forward"", dvs. flytter dens udløbstermin frem i tiden. "