Forfaldsår

Forfaldsår er det år, i hvilket et tilgodehavende - f.eks. renter, udbytter eller afdrag - forfalder til betaling.Læs mere


Tilbage til leksikon