Finanstilsynet

Finanstilsynet er en offentlig myndighed under Erhvervsministeriet, der fører tilsyn med banker, sparekasser, forsikringsselskaber, realkreditinstitutter, børsmæglere, pensionskasser og investeringsforeninger.