FAIF

Forvaltere af alternative fonde. Det er f. eks. hedgefonde og andre kollektive investeringsordninger, der ikke hører under UCITS-reglerne (se UCITS). Der er i 2013 indført særskilt lovregulering herom.