Faktaark

Kort oversigt over de vigtigste egenskaber og resultater i en investeringsforening. Minder om central investorinformation (se dette), men der er friere rammer for oplysningerne.Læs mere


Tilbage til leksikon