Effektiv markedshypotese

Hypotesen om det effektive marked siger, at markedskurserne afspejler al tilgængelig viden og forventninger hos investorerne. I sin strengeste form kan man altså ikke opnå nogen gevinst ved at analysere regnskaber - denne viden er allerede inddiskonteret i kursen.Læs mere


Tilbage til leksikon