Depotomkostning - depotgebyr

Depotomkostning eller depotgebyr er det gebyr, investor betaler for at have sine værdipapirer i et depot. Depotgebyret opkræves af den bank eller det børsmæglerselskab, der opbevarer investors værdipapirer. Se også kurtage.Læs mere


Tilbage til leksikon