Depot

Depot er, hvor investors værdipapirer opbevares. Værdipapirejerskab er digital registreret hos VP securities (Værdipapircentralen), hvorfor indholdet i depotet kun er en registrering. Alle, der ejer aktier, skal have et depot.Læs mere


Tilbage til leksikon