Corporate Governance

Corporate Governance - også kaldet aktivt ejerskab - er et meget anvendt begreb i vurderingen af ledelsen i børsnoterede selskaber. God ledelse drejer sig bl.a. om åbenhed og gennemsigtighed over for aktionærerne, bl.a. ved hyppige rapporteringer. Corporate Governance sætter især bestyrelsen i fokus.