Corporate Governance

Corporate Governance - på dansk: Selskabsledelse - er et fokusområde for aktivt ejerskab og ESG-investorer. God ledelse drejer sig bl.a. om åbenhed og gennemsigtighed over for aktionærerne, bl.a. ved hyppige rapporteringer. Corporate Governance sætter især bestyrelsen i fokus.