Call option

En call option eller købsoption er en option, der giver indehaveren ret, men ikke pligt til på et bestemt tidspunkt eller inden for en bestemt periode til en fastsat pris at købe en fordring af optionsudstederen. Det modsatte af en call option er put option.