Call option

En call option eller købsoption er en option, der giver indehaveren ret, men ikke pligt til på et bestemt tidspunkt eller inden for en bestemt periode til en fastsat pris at købe et aktiv, for eksempel en aktie, af optionsudstederen. Det modsatte af en call option er en put option.Læs mere


Tilbage til leksikon