Børsværdi

Børsværdi er et børsnoteret selskabs samlede markedsværdi på en børs. Børsværdien fastlægges ved at multiplicere (gange) antallet af aktier med den aktuelle kursværdi. Børsværdien benyttes bl.a. i beregning af nøgletal til vurdering af et selskab, samt til indregning i diverse indeks. Børsværdien kaldes også markedsværdi.Læs mere


Tilbage til leksikon