Bedste bud/udbud

Bedste bud og bedste udbud er hhv. den højeste pris på en given aktie, der tilbydes fra en køber, og den laveste, der tilbydes fra en sælger på et givet tidspunkt. Forskellen mellem de to priser kaldes kursspænd. Først når en køber og sælger mødes - enten ved én af de to priser eller en pris imellem - sker der en handel. Engelsk: Bid/ask.