Back office

I back office hos f.eks. et børsmæglerselskab sker varetagelsen af administration efter en værdipapirhandel. Her sørges for, at køberen modtager de købte værdipapirer, og at sælgeren modtager sin betaling. Se også Front office.