Asset-liability management

Asset-liability management er en metode til styring af en portefølje. Lån og investeringer betragtes under ét som en enkelt portefølje, hvis samlede afkast søges maksimeret.Læs mere


Tilbage til leksikon