Aktivt forvaltede investeringsforeninger

En aktivt forvaltet investeringsforening investerer i de værdipapirer, der forventes at give det højeste afkast. Den tilstræber et afkast, der er højere end markedsafkastet. Den søger altså "at slå markedet". Modstykket er de passivt forvaltede investeringsforeninger ("indeksforeninger"), hvor foreningen følger en kurv af værdipapirer. Omkostningerne er normalt højere i de aktivt forvaltede afdelinger end i de passivt forvaltede foreninger.