Aktieudlån

Institutionelle investorer, f.eks. forsikringsselskaber og investeringsforeninger, kan for at øge deres indtægter i kortere perioder udlåne en del af deres aktieportefølje til investorer, der ønsker at shortsælge aktien. Der modtages et mindre gebyr herfor. Transaktionen medfører en modpartsrisiko.