Aktietilbagekøb

Udtrykket 'tilbagekøb' bruges typisk i forbindelse med at et selskab tilbagekøber egne aktier. Formålet med et aktietilbagekøbsprogram kan være flere: Ledelsen kan ikke finde bedre investeringsmuligheder, købet vil understøtte kursen, og købet vil fjerne risiko i forbindelse med udstedelse af optioner. Kan evt. efterfølges af afnotering af aktier og nedskrivelse af aktiekapitalen.

Aktietilbagekøb forbedrer EPS, da der vil være færre aktier, som overskuddet skal deles ud på.

Hvis en virksomhed har overskydende kapital, som den gerne vil betale tilbage til aktionærerne, kan den vælge mellem aktietilbagekøb eller udbytte.