Aktiesplit

Et aktiesplit er en opdeling af en aktie i mindre størrelser. For eksempel kan en aktie splittes i ti, så aktiens pålydende værdi bliver en tiendedel af den oprindelige værdi, og aktionærerne får ti gange så mange aktier. Værdien af selskabet ændrer sig naturligvis ikke, så kursen på de nye aktier vil i princippet være en tiendedel af kursen før splittet. Ofte ser man dog, at aktierne stiger i værdi op til eller lige efter splittet.