Aktieselskab (A/S)

Et aktieselskab (forkortet "A/S") er en juridisk selskabsform, som blandt andet kendetegnes af, at ejerne (aktionærerne) kun hæfter med deres indskud. Hver ejerandel i et aktieselskab er én aktie.

 

Et aktieselskab kan både være unoteret og børsnoteret.

Aktie