Aktie

Aktie er betegnelsen for en ejer­andel i et aktieselskab (A/S). En aktie er et værdipapir og findes som hovedregel ikke længere som aktier trykt på papir, men er registreret elektronisk. I Danmark er aktier registreret i VP Securities (Værdipapircentralen), og den officielle handel med børsnoterede aktier foregår på Nasdaq Copenhagen (Københavns Fondsbørs).Læs mere


Tilbage til leksikon