Aktie-for-aktie

Aktie-for-aktie metoden er en beregningsmetode som anvendes til at opgøre den skattemæssige anskaffelsessum ved salg af børsnoterede aktie- og tegningsretter. De første købte retter anses som solgt først (FIFO-princippet).Læs mere


Tilbage til leksikon