AIFM

Betyder Alternative Investment Fund Managers og er investeringsselskaber , der varetager alternative investeringer, f.eks. kapitalfonde og hedgefonde. I EU er de reguleret af AIFM-direktivet.