07. juni 2015 kl. 06.43
Price/earnings (P/E)
Price/earnings angiver forholdet mellem kursen på en aktie og selskabets resultat per aktie (EPS). Tallet benyttes i vurderingen af, om en aktie er højt eller lavt vurderet. P/E kan enten beregnes ud fra historiske tal eller fremtidige estimater. En P/E på f.eks. 12 fortæller, at investor skal betale 12 kr. for hver 1 kr. overskud i selskabet. Tallet er gerne at aflæse i avisernes kurslister.

InvestorOrdbogen er Dansk Aktionærforenings ordbog med definitioner på op mod 800 fagord inden for aktier, obligationer, investering, investeringsforeninger, finans, regnskaber, regnskabsanalyse, nøgletal og så videre.

11 gode grunde til at være medlem

Læs om fordelene her

InvestorOrdbogens definitioner er opdateret på den dato, der fremgår af hvert enkelt definition.

 

Vi modtager meget gerne forslag til vores ordbog på daf@shareholders.dk.

 

InvestorOrdbogen er en digital, opgraderet og meget mere brugervenlig udgave af den aktieordbog, "Aktionærens Ordbog", som Dansk Aktionærforening har udgivet i en årrække.

 

© Copyright Dansk Aktionærforening:
Du er velkommen til at linke til InvestorOrdbogen. Medier kan citere definitioner inden for almindelig citatret. Men derudover må du ikke kopiere fra ordbogen til brug på din egen hjemmeside eller andre steder.