Indtjeningsrente

Indtjeningsrenten ("earnings yield") er indtjeningen per aktie i forhold til aktiekursen (E/P).Læs mere


Tilbage til leksikon