Billede
Handelsbanken
Finans - Banker

Handelsbanken er en af de største svenske banker med betydelig eksponering mod det svenske realkreditmarked, og omkring 44% af de samlede lån er knyttet til det svenske ejendomsmarked. Uden for Sverige opererer banken primært i Storbritannien, Danmark, Finland og Holland. Handelsbanken genererer omkring tre fjerdedele af sine indtægter gennem sin rentespændsbaserede forretning, herunder realkreditlån, husholdningslån samt erhvervslån til store og små virksomheder. Banken tilbyder i stigende grad formueforvaltning, investeringsforeninger og private bank-tjenester til sine kunder.