Billede
Nordea Bank
Finans - Banker

Den nordiske storbank Nordea, som aflægger euroregnskab, er skabt ved fusioner med svenske Nordbanken, finske Meritabanken, danske Unibank samt norske Christiania Bank og Kreditkasse. Banken har udover de sædvanlige bankydelser også realkredit-, kapitalforvaltnings-, forsikrings- og boligformidlingsaktiviteter. De seneste par år har banken haft opmærksomheden rettet mod omkostningseffektiviseringer, hvor menuen har stået på færre filialer i takt med de øgede onlinemuligheder for bankkunderne.

Investorviden

Kamp om din formue – se vinderne og taberne

InsideBusiness gør status over investeringsforeningernes kamp om danskernes formuer i 2020. Hos de store banker trak Nordea Invest og Bankinvest sig ud som vindere, mens Danske Invest fortsat kæmper med at bremse...
06. april 2021
Analyse

Ekstraordinært stort udbytte fra Nordea?

Nedskrivninger i kølvandet på Covid-19 og den stærke kapitalposition var oplagte fokuspunkter i forbindelse med Nordeas halvårsregnskab. Omkostningsudviklingen tiltrak sig dog også opmærksomhed med et stort fald ...
11. august 2020