Billede
NKT
Industri - Industrivarer

NKT A/S står bag to hoveddele: NKT (tidligere NKT Cables) og NKT Photonics. 

NKT producerer el-kabler i højspændingssegmentet til kunder i elforsyningssektoren og lavspænding med bygge- og entreprenørselskaberne som kundegrundlag. Det er i højspænding at væksten og de lukrative kontrakter findes, og væksten ventes at kunne fastholdes med udbygningen og omlægningen af elforsyningen. Modsat er lavspændingsdivisionen fortsat ramt af nedturen i byggemarkedet.

NKT Photonics udgør en meget lille del af NKTs samlede salg, og divisionen producerer optiske lasere. NKT Photonics er vokset pænt over de senere år men er dog stadig en underskudforretning for NKT.

Analyser

Større sikkerhed om NKT's væksteventyr

For NKT ser Ukraine-krigen ud til at medføre en række positive afledte effekter. Der synes at være bred politisk opbakning til målet om energiuafhængighed fra især Rusland, hvilket givetvis vil være godt for NKT,...
05. april 2022
Analyser

På sporet af det danske aktieguld

De mindre danske aktier klarede sig i 2021 klart bedre end de større, så der er al mulig grund til også at interessere sig for den mere ukendte del af aktiemarkedet. John Stihøj har fundet ti mindre og mellemstor...
03. februar 2022
Analyser

Dansk selskab placeret i grønt sweet spot

De mindre danske aktier klarede sig i 2021 klart bedre end de større, så der er al mulig grund til også at interessere sig for den mere ukendte del af aktiemarkedet. John Stihøj har fundet ti mindre og mellemstor...
03. februar 2022
Analyser

NKT rider på grøn bølge

Efterspørgslen efter NKT's højspændingskabler vil vokse markant de næste mange år med baggrund i den massive udbygning af havvindmølleparker i Europa.
26. januar 2021
Analyser

NKT på vej tilbage fra afgrunden

NKT er økonomisk svagere end mange rivaler, men NKT-ledelsen har chancen for at skabe en af de kommende års danske succeshistorier. Den hidtil største enkeltordre – på 500 millioner euro – kan være første skridt ...
12. juni 2020