Analyser

Guld i dråbeform: Investering i vandaktier

Billede
Vi hører om risiko for mangel på energi, råstoffer og fødevarer, men sjældent om risiko for vandmangel. Risikoen for knaphed på vand er ikke desto mindre reel. Det samme gælder udfordringen med at håndtere ekstreme nedbørsmængder.
Billede

Af
Peter Smed

Cand.polit. og investeringsrådgiver hos Solvent Invest

Vand er vores vigtigste ressource, og med de igangværende klimaforandringer vil fremskaffelse, distribution, rensning og håndtering af vand give stigende udfordringer i de kommende år.

Der er ikke alternativer til vand, og derfor er udfordringen anderledes end for fossile brændstoffer, hvor der findes alternative energikilder.

FN vurderer, at vandmangel påvirker mere end 40 procent af verdens befolkning, og udfordringen er så basal, at den har fået sit eget punkt blandt FN’s 17 verdensmål. Således er FN’s sjette verdensmål at sikre vand og sanitet frem mod 2030.

FN fremhæver, at adgang til sikkert og billigt drikkevand til alle inden 2030 kræver enorme investeringer i bedre vandforsyning.

Klimaforandringerne betyder samtidig, at klimasikring og afledning af vand i stigende grad er en udfordring ligesom manglen på vand. Det har vi oplevet helt tæt på i Tyskland og Belgien sidste vinter og senest i Pakistan, hvor ekstreme vandmasser har medført oversvømmelser med enorme menneskelige og materielle omkostninger.

Globalt vil de ekstreme vandmasser blive voldsommere og hyppigere de kommende år og dermed stille yderligere krav til kloakering, rensning, forudsigelse og forebyggelse. For eksempel er man på længere sigt nødt til at redesigne byer, der ligger i vandudsatte områder, så de stigende vandmasser kan håndteres.

Som investor er der flere måder at få eksponering til temaet. Der er de traditionelle vandforsyningsselskaber, der typisk er meget stabile med forudsigelige forretninger, men som samtidig har begrænsede vækstmuligheder. Så er der industrivirksomheder, der producerer rør, pumper og andet udstyr, og endelig er der de mere teknologiske virksomheder, der i kraft af innovative løsninger, kan medvirke til nye smarte løsninger på udfordringerne.

Sikring af vandforsyning og afledning kan ikke betegnes som andet end en megatrend, og de næste mange år vil der i verden skulle investeres i vand. Det vil uden tvivl komme virksomheder inden for sektoren til gode, hvilket værdiansættelsen af flere af dem også afspejler.

Peter Smed ejer ikke aktier i de fem nævnte virksomheder.

Billede

Her er 5 analyser af vandaktier:

  1. Aquaporin
  2. Veolia
  3. Xylem
  4. Badger Media
  5. Advanced Drainage System