Analyser

Fokus på nordiske udbytteaktier

Billede
Ansporet af flere succesrige udenlandske udbytteporteføljer har jeg de seneste ni år udvalgt tolv nordiske aktier med udbytte-afkast på den gode side af fire procent. 2019 porteføljen gav et afkast på 1,9 procent, mens det førende indeks for nordiske aktier (MSCI Nordic) i samme periode steg 3,2 procent. Udbytteaktier har så at sige ikke været på mode de seneste år. Det samme gælder valueaktier, som i stort omfang er sammenfaldende med udbytteaktier.
Billede

Af
Thorleif Jackson

Jackson Familieinvest

Derimod har faktorer som momentum og lav volatilitet giver et godt afkast, og mange af disse typer af aktier er aktuelt meget højt prissatte. Det giver grund til optimisme for udbytteaktierne. Set over en længere periode har den nordiske udbytteportefølje givet et pænt afkast. Siden star-ten i efteråret 2010 har afkastet været 154,2 pro-cent, mens det førende nordiske indeks er steget 104,8 procent. Udbytteporteføljen har dermed givet et merafkast på 49,5 procent eller 3,2 procent per år.

Fokus på nordiske udbytteaktier
Hent artiklen her som PDF