Billede
C Worldwide
Investeringsforening

Investeringsforeningen C WorldWide har indgået en administrationsaftale med administrationsselskabet C WorldWide Fund Management, filial af C WorldWide Fund Management S.A., Luxembourg (CWWFM), der varetager alle daglige administrative opgaver i foreningen. Investeringsforeningen C WorldWide er under tilsyn af Finanstilsynet. CWWFM er under tilsyn af Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Derudover har Investeringsforeningen C WorldWide indgået en porteføljeplejeaftale med C WorldWide Asset Management som besidder mangeårig investeringserfaring og -kompetence.

CWWFM og C WorldWide Asset Management er en del af C WorldWide koncernen.

Analyser

Etik giver bedste afkast i C Worldwide

Blandt fonde med udenlandske aktier er der øget interesse for fonde, der tager "etiske" hensyn ved sine investeringer. Der er nu omkring ti sådanne fonde med globale aktier, og C WorldWide Globale Aktier Etik har ud over...
01. februar 2022