Analyser

HusCompagniet: Nu løfter taget sig

Billede
Foto: Huscompagniet
Virksomheden er veldrevet og nøgletallene er attraktive, men aktiekursen har stået stille siden børsintroduktionen. Nu er en afgørende kurstrigger blevet udløst og giver dermed mulighed for, at aktien kan indhente efterslæbet.
Billede

Af
Steen Bech Andersen

Journalist og redaktør på Aktionæren

Kapitalfonden EQT solgte ved børsintroduktionen i november 2020 62 procent af aktierne til kurs 117. Børsintroduktionen var ingen succes. EQT solgte færre aktier og til en lavere kurs, end de havde håbet på, og også den efterfølgende kursudvikling har været skuffende. Faktisk var kursen ved halvårsmeddelelsen den 18. august nøjagtigt den samme som ved børsintroduktionen. 


Den væsentligste årsag var, at EQT aldrig lagde skjul på sit ønske om hurtigst muligt at sælge de resterende 38 procent, der har ligget som en dyne over aktiekursen. 19 procent blev solgt efter kvartalsmeddelelsen i maj, og umiddelbart efter halvårsmeddelelsen blev de sidste 19 procent solgt til institutionelle investorer. Dynen er dermed væk, og aktien kan nu blive vurderet ud fra fundamentale forhold. Og de ser gode ud.


Stærkt første halvår
HusCompagniet sælger fortrinsvis villaer og i mindre omfang rækkehuse, men de bygger dem ikke. Godt 80 procent af enhederne opføres på grunde, som kunden i forvejen ejer og involverer dermed en mindre risiko for HusCompagniet. Selve opførslen er lagt ud til underentreprenører, og der er dermed tale om en ”asset light” model, der giver stor fleksibilitet og eliminerer store faste omkostninger, som ellers kunne blive et problem i nedgangstider. 


I øjeblikket går det dog godt. Halvårsmeddelelsen viste flot vækst i antal solgte huse (+58 procent), ordrebog (+51 procent) og driftsresultat (+85 procent). Indtjeningsmarginalerne er stigende, mens gælden er lav og faldende. Nok så vigtigt har virksomheden været i stand til at håndtere de leveringsproblemer og prisstigninger på materialer, der har ramt byggeriet de seneste måneder. I det lys er de stigende marginaler ekstra imponerende.

Målet om at mindst 98 procent af de leverede huse skal færdiggøres til tiden og til prisen er nået i 1. halvår, og de opjusterede forventninger fra maj blev fastholdt ved halvårsmeddelelsen.


Styrker, svagheder, muligheder og risici
HusCompagniet er markedsleder i Danmark med en markedsandel på 24 procent og kan i kraft af sin størrelse arbejde med standardiserede løsninger og herigennem opnå omkostningsfordele i forhold til mindre konkurrenter. Løsningerne er dog tilpas fleksible til at kunne imødekomme de fleste kunders individuelle ønsker og behov.


Ud over ”asset light”-modellen og standardløsningerne søger HusCompagniet at gøre tilbud om klimavenlige løsninger til en styrke. Indtil videre er de færreste kunder dog villige til at betale de ekstra omkostninger, men den dag efterspørgslen tager fart, eller de klimavenlige løsninger kommer ned i pris, er man i det mindste på forkant.


En oplagt svaghed er afhængigheden af byggekonjunkturerne. Det igangværende byggeboom varer ikke ved, men ved at satse på øget salg af hele bebyggelser, typisk rækkehuse, til pensionskasser og andre professionelle kunder, håber ledelsen på kunne afbøde udsvingene i efterspørgslen. Markedet er fragmenteret, så muligheden for at skabe sig en stærk position er til stede. Til gengæld må indtjeningsmarginalerne formodes at være lavere ved salg til af mange enheder til professionelle købere.


Historisk set har HusCompagniet dog klaret sig fornuftigt gennem nedgangstider. I de seneste 15 år er omsætningen kun faldet i 2009, umiddelbart efter finanskrisen, mens væksten har ligget på 13 procent omregnet til årsbasis.


Stort kurspotentiale
Byggerelaterede aktier er sjældent højt vurderede, men en P/E omkring 10 for en veldrevet markedsleder er for billigt. Udbyttet kan meget vel blive fordoblet for 2021, hvis målet om udbetaling af halvdelen af overskuddet skal realiseres, så også her er der grundlag for en revurdering af kursen.

En kurs på 200 baseret på P/E 14 og 2023-estimatet bør være inden rækkevidde.

 

Om virksomheden
HusCompagniet er markedsleder inden for nøglefærdige villaer og rækkehuse i Danmark. Selve byggeriet sker gennem underleverandører, mens HusCompagniet står for salg, design og materialeindkøb. Det helejede datterselskab, VårgardaHus, har en andel af det svenske marked på 4 procent og tegner sig for 7 procent af omsætningen. I 2020 leverede HusCompagniet 1.638 huse.

 

Optimisten glæder sig over at have fundet en af de få billige aktier på det danske aktiemarked. De historiske resultater og ”asset light”-modellen opvejer risikoen ved eksponeringen til byggekonjunkturerne. EQT’s salg af sine sidste aktier giver mulighed for en revurdering af aktien.

Pessimisten er generelt skeptisk overfor byggerelaterede aktier, og især når det gælder køb på, hvad der kunne være toppen af et byggeboom.

Børskode     HUSCO 
ISIN    DK0061412855
www.huscompagniet.com
Steen Bech Andersen ejer aktier i HusCompagniet