Put option

En put option eller salgsoption er en option, der giver indehaveren ret, men ikke pligt til på et bestemt tidspunkt eller inden for en bestemt periode til en fastsat pris at sælge et aktiv, for eksempel en aktie, til optionsudstederen. Det modsatte af en put option er en call option.Læs mere


Tilbage til leksikon