Presseomtale

De aktive investeringer har stadig ikke slået de passive

Billede
Nationalbanken fremlagde i slutningen af januar en analyse af, hvordan de danske investeringsforeninger klarede sig i 2018. ... Dansk Aktionærforening har de senere år sammenholdt afkastet på en portefølje af aktivt forvaltede fonde med en tilsvarende portefølje af passive fonde, og her er resultatet også, at de passivt forvaltede investeringer klarer sig bedst.