Politik

Opbakning til kampen for lavere aktieskat

Billede
Billede

Af
Lisbeth Grænge Hansen

Politisk konsulent, Dansk Aktionærforening

BLIV MEDLEM AF DANSK AKTIONÆRFORENING OG STØT VORES ARBEJDE FOR BEDRE VILKÅR FOR PRIVATE INVESTORER

I modsætning til hvad mange havde håbet, så har den nye SVM-regering endnu ikke vist sig at være klar til at støtte den danske investorkultur. Selv om 2023 bød på hele to finanslove samt en større skattereform i 2023, så måtte danskerne lede forgæves efter tiltag, der skulle skaffe flere danske investeringer. Et faktum som vi fra foreningens side flere gange har påpeget i danske medier.

Heldigvis er der håb endnu. Mange har meldt sig aktivt ind i kampen for en lavere aktieskat. Landets to store erhvervsorganisationer, Dansk Industri og Dansk Erhverv, har begge fremlagt deres forslag til, hvordan den høje aktieskat på 42 procent kan sænkes, så vi kan fjerne os fra verdensrekorden i høje aktieskatter. Det sker som optakt til den kommende iværksætterreform, der er blevet udskudt flere gange. Mens Dansk Erhverv går efter at fjerne progressionsgrænsen og indføre en ensartet flad skat på 27 procent., så stiler Dansk Industri mod en mere gennemgribende reform, hvor aktie- og øvrig kapitalindkomst beskattes samlet med en flad skat på 30 procent.

Selskabsskat halveret - aktieskat uændret

Også Finans Danmark og Aktive Ejere har været på banen. De fire organisationer er sammen kommet med en opfordring til at sænke den progressive aktieskat med 2 procentpoint fra 42 til 40 procent.

Den lovede iværksætterreform har ladet vente på sig og mange politiske hensyn og ønsker har været bragt til torvs i debatten. Det gælder ikke blot om, hvorvidt man vil lægge vægten på selskabsskatten eller på aktieavanceskatten, men også på, om det er den høje eller lave sats, der skal sænkes.

Faktum er, at den danske selskabsskat gennem de sidste 20 år er halveret, mens aktieskatten har ligget på et uændret højt niveau, og den danske aktieskat er i dag den skat, der ikke alene er den mest forvridende skat, men også den danske skat, der stikker mest ud i forhold til alle andre lande, set i forhold til andre danske skatter. Der er således et entydigt behov for at sænke aktieskatten set i et konkurrenceøjemed.

Selvom en nedsættelse af den lave sats naturligvis vil komme flest til gode, så vil en nedsættelse af den højeste sats på 42 procent have tre gange så stor effekt på BNP og give dobbelt så meget i arbejdsudbud (for samme provenu), hvilket blot understreger, hvor forvridende den høje sats er.

Der er altså ingen tvivl om, at det, der samfundsmæssigt vil give mest og have størst betydning for iværksættere samt vækst og beskæftigelse, er en sænkning af den højeste aktieskat. Det kan ikke gentages for ofte.

BLIV MEDLEM AF DANSK AKTIONÆRFORENING OG STØT VORES ARBEJDE FOR BEDRE VILKÅR FOR PRIVATE INVESTORER