Perspektiv

Bloody Monday: Luften bliver renset

Billede
Billede

Af
Per Hansen

Investeringsøkonom, Nordnet

”Monday, bloody Monday” kan meget vel være det uønskede mærkat, som man kan sætte ikke mindst på de danske aktiers udvikling på ugens første dag. Nedturen opsummeret:

  • De danske aktier faldt mandag med 5 % på indeksniveau. Nogle aktier faldt væsentlig mere
  • Nedturen i Danmark var større end andre steder. Større end S&P 500 og Nasdaq Composite og eksempelvis dobbelt så stor som i Sverige, hvor OMX S30 ”kun” faldt med lidt under det halve (2,4 %)
  • Efter mandagens nedtur har de danske aktier næsten indhentet Sverige på den ufede måde. De to indeks er år til dato faldet næsten lige meget. Udviklingen i udvalgte aktieindeks år-til-dato fremgår af nedenstående figur 2.
  • Det ekstra store fald i Danmark kunne tyde på, at vi efter en samlet nedtur fredag/mandag på mere end 8 % har oplevet et ”flush-out”. Investorerne skyller de danske aktier ud af porteføljerne.


Overvejende risikoreduktion i aktier
Der har over de seneste dage ikke været nogen væsentlig bevægelse i USD og de amerikanske renter. Det er altså ikke her den store negative inspiration kommer fra, som kan kalde nedturen ”legitim”. Investorerne sælger aktier, og putter formentlig pengene i først og fremmest kontanter og måske også lidt i obligationer. Kryptovalutaer falder også stejlt og der er samtidig ingen større bevægelse i guld.

Få aktietips hver uge - tilmeld dig nyhedsbrevet her

Vindstød af orkanstyrke i Nasdaq giver formentlig købssignal
Af figur 1 fremgår volatilitetsudviklingen (den implicitte volatilitet i optionerne på Nasdaq composite). Jo højere, jo mere nervøsitet. Tallet ligger langsigtet på et niveau på 15-25 og er kun i enkelte perioder under det. Udsving i opadgående retning kommer sjældent, sker abrupt og varer i hovedsagen kort. Det er et af de sjældne udsving vi har nu. Her er mine observationer:

  • Volatilitetsindekset kan gå højere, men formentlig ikke meget højere. Nedturen i aktierne har med intermezzoer varet i lidt over 4 måneder. Det er en lang nedtur. Set i forhold til marts 2020 var risikostigningen dengang mere koncentreret og skete på kortere tid.

  • Fredag/mandag er i det mindste begyndelsen til en risikokulmination ligesom overgangen fra stærk storm til orkan. Orkanen varer kort. Det er den vi står i nu

  • Investorerne risikoreducerer systematisk i aktier. Nok falder Nasdaq, men det er ikke kun Nasdaq, composite som falder. Investorerne sælger ud af aktier generelt.

  • De danske aktier har været ekstremt hårdt ramt og reelt er nedturen her i Danmark for udvalgte aktier større end i andre indeks. Indeksudviklingen sløres i Danmark måske lidt af Novo Nordisk, som trækker indeksudviklingen op.

Kapitulation – det er tæt på
Ingen kan med sikkerhed sige, hvornår aktierne rammer bunden. Der er dog tydelige tegn på at luften bliver renset, og at investorerne har givet op overfor ikke kun aktier, men også andre risikofyldte aktiver, som eksempelvis kryptovalutaer, som også er faldet betydeligt de seneste dage. Jeg tror vi er meget tæt på i det mindste et lokalt minimum. Ingen kender det endelige 2022 slutresultat, men kortsigtet står risikobarometeret så tilpas meget på ”orkan”, at det mest sandsynlige er en positiv modreaktion indenfor de kommende dage. En yderligere efterbrænder kan dog ikke og aldrig udelukkes i en paniksituation.

Figur 1: Udvikling i volatilitetsindekset, Nasdaq Composite
Kilde: Investing.com

Graphical user interface, chart

Description automatically generated

Figur 2: Udviklingen i udvalgte aktieindeks, år til dato
Kilde: Nordnet, egen tilvirkning